Vývoj nových masných výrobků do skleněných a plastových obalů

Příjemce dotace

Název: Slovácká Fruta, a.s. (IČO: 48907171)
Adresa: Na Drahách 814, 686 04 Kunovice

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/672/000029
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: Vývoj nových masných výrobků do skleněných a plastových obalů
Praktický souhrn: Společnost Slovácká Fruta, a.s. v rámci projektu vyvinula, inovovala a optimalizovala výrobní postupy týkající se výroby masných výrobků do skleněných a plastových obalů. Investice do nových technologií a stavebních úprav umožnili výrobu zcela nových produktů. Receptury a technologické postupy u těchto produktů byly nastaveny tak, aby vedly k produkci kvalitních a bezpečných masných výrobků balených do skleněných a plastových obalů. Takovými produkty jsou prémiové paštiky, které jsou baleny jak do skleněných obalů, tak do plastových obalových materiálů. Technologický proces při výrobě těchto nových výrobků byl nastaven tak, že k vytvoření textury produktů je využito pomalého a citlivého tepelného ošetření surovin, díky kterému dochází k pozvolné denaturaci bílkovin s minimálním dopadem na senzorické a nutriční vlastnosti. Po tomto kroku jsou jednotlivé složky produktu smíchány a plněny do obalů, ve kterých jsou šetrně sterilovány. Nové technologické postupy, především postupy tepelné přípravy surovin a tepelného opracování a jejich optimalizace umožnily optimalizovat a zkrátit celý technologický proces. Investice do stavebních úprav a nových technologií umožnily optimalizovat a inovovat pracovní postupy díky čemu se výrazně zmenšily možnosti kontaminace fyzikálními, mikrobiologickými a chemickými činiteli a tím snížily možnost potencionálního zdravotního rizika spojeného s konzumací a zpracováním kontaminovaných produktů. Nové produkty se vyrábějí postupem řízené sterilace, který umožňuje optimalizaci tepelného opracování v závislosti na legislativních požadavcích v jednotlivých zemích. Navazující nové technologické postupy vykládky a manipulace se zbožím a stavební úpravy snížily riziko poškození zboží a obalů a usnadnily manipulaci s finálními produkty.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 59 875 035
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 26 000 000
Schválená dotace (Kč): 25 938 021
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Zlínský
Místo realizace - adresa: Na Drahách 814, Kunovice, 68604
Datum zveřejnění: 31.1.2018

Klíčová slova

  • Masné výrobky
  • paštiky
  • šetrná sterilace
  • skleněné a plastové obaly
  • automatická vykládka

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Prof. Ing. František Kvasnička, CSc.
  • Ing. David Kladroba, Ph.D.

Fotografie