Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu

Příjemce dotace

Název: ZD Klenovice na Hané, družstvo (IČO: 49453050)
Adresa: Klenovice na Hané 255, 798 23 Klenovice na Hané

Projekt

Registrační číslo: 16/002/16210/671/000044
Operace: 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě
Název: Sklizeň cukrové řepy s využitím inovačních technologií a optimalizace agrotechniky pro další plodinu
Praktický souhrn: Předmětem inovativního projektu bylo pořízení sklízecího samochodného stroje pro cukrovku HOLMER Terra Dos T-4, který přinese lepší kvalitu sklizně cukrovky a dále menší utužení půdy při sklizni. To by se mělo následně projevit na kvalitě a výnosech následné plodiny, kterou je jarní ječmen. Po zkušebním provozu bylo ve spolupráci s firmou Agrotest fyto, s.r.o. zjištěno, že nově pořízený stroj splnil všechny předpoklady, pro které byl pořízen a to
- Rychlejší a kvalitnější sklizeň i v horších podmínkách
- Kvalitnější ořez a vyorávání bulev
- Snížení počtu přejezdů a z toho vyplývající menší utužení půdy
- Lepší rozdrcení řepného chrástu a jeho následné rovnoměrnější zapravení do půdy jedním přejezdem
- Vytvoření lepších podmínek pro následující plodinu
Výchozí podmínky pro pěstování ječmene byly posuzovány ihned po sklizni cukrovky na podzim, kdy byla také hodnocena kvalita sklizně, a dále i na jaře, kdy byly zjištěny lepší podmínky pro pěstování ječmene, a to porovnáním podmínek na pokusných parcelách po sklizni novým i stávajícím strojem. Po vyhodnocení bylo průkazné, že nový sklízeč vytváří vedle vlastního efektu lepší sklizně i další efekt a to lepší podmínky pro následující plodinu. Toho bylo dosaženo jak nižším utužením půdy při sklizni tak i rovnoměrnějším zapravením rozdrceného chrástu do půdy, kdy došlo k lepšímu uvolnění živin z chrástu. Všechno bylo zdokumentováno pomocí standartních vědeckých metodik a byla vytvořena zpráva. Doplňkově byla porovnána i spotřeba paliva při sklizni u staršího méně výkonného stroje a u stroje nového.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 16 672 889
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 6 875 000
Schválená dotace (Kč): 6 568 625
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu: http://www.zdklenovice.cz/aktualne/sklizen-cukrove-repy-s-vyuzitim-inovacnich-technologii-zaverecna-zprava
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 2
Místo realizace - kraj: Olomoucký
Místo realizace - adresa: Klenovice na Hané 255, Klenovice na Hané, 79823
Datum zveřejnění: 13.4.2018

Klíčová slova

  • Inovace
  • sklizeň cukrovky
  • jarní ječmen jako následná plodina
  • utužení půdy po sklizni řepy
  • zapravení řepného chrástu

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • Ing. Petr Míša Ph.D., MBA
  • RNDr. Ilona Svobodová

Fotografie