SPOLEČNOST HALA

Příjemce dotace

Název: Ing. FRANTIŠEK HOLUB (IČO: 41546121)
Adresa: Číhalín 9, 675 07 Číhalín

Projekt

Registrační číslo: 16/003/1631a/563/000113
Operace: 16.3.1 Sdílení zařízení a zdrojů
Název: SPOLEČNOST HALA
Praktický souhrn: Cílem projektu byla výstavba nové skladové haly pro uskladnění rostlinných produktů z ekologické produkce (obiloviny, luskoviny, olejniny a krmné plodiny - seno, senáž), které nyní mohou být skladovány a následně pak prodávány ostatním farmářům či obchodním firmám. Dosažení cíle bylo uskutečněno výstavbou skladové haly a její následnou kolaudací. Hlavní přínosy projektu - žadatel i společník jsou nyní schopni uskladnit veškerou svoji produkci z rostlinné výroby a mohou tak prodávat komodity průběžně, čímž mohou počkat na lepší finanční zhodnocení své produkce. Hlavní výsledky projektu - nová skladová hala pro uskladnění produkce rostlinné výroby, udržení pracovního místa na venkově, udržení mladého člověka (společník) v zemědělství, nezávislost na vnějších skladovacích kapacitách, lepší kvalita uskladněné produkce, lepší realizační cena příp. prodávané produkce, kvalitní krmivo a stelivo = pozitivní vliv na zdraví zvířat.
Hlavní výstupy a doporučení - nezávislost a soběstačnost ve skladování zemědělských komodit. Doporučení - včasná a řádná příprava projektové dokumentace a projektu.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 8 503 391
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 2 844 202
Schválená dotace (Kč): 2 844 202
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu: -------
Odkaz na video: -------
Počet spolupracujících subjektů: 2
Místo realizace - kraj: Vysočina
Místo realizace - adresa: Číhalín, Číhalín, 67507
Datum zveřejnění: 30.8.2018

Klíčová slova

  • hala
  • soběstačnost
  • ekologické zemědělství
  • kvalita produkce
  • spolupráce
  • skladování

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • František Holub st.
  • František Holub ml.
  • František Holub

Fotografie