Inovace a optimalizace postupů při zrání, skladování a produkci masa a masných polotovarů

Příjemce dotace

Název: Uzeniny Příbram, a.s. (IČO: 25244523)
Adresa: Antala Staška 1670/80, 140 00 Praha 4

Projekt

Registrační číslo: 15/001/16220/120/000005
Operace: 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
Název: Inovace a optimalizace postupů při zrání, skladování a produkci masa a masných polotovarů
Praktický souhrn: Společnost ZEMAN maso-uzeniny, a.s. ve spolupráci Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Fakultou potravinářské a biochemické technologie v rámci projektu ve svém výrobním závodu v Příbrami inovovala a optimalizovala postupy při zrání, skladování a produkci masa a masných polotovarů. Inovované postupy, investice do nových technologií a stavebních úprav vedly ke zlepšení kvality a bezpečnosti procesu zrání, balení a produkce masa a masných polotovarů. Investice do stavebních úprav a nových technologií umožnily optimalizovat a inovovat pracovní postupy. Díky inovativním postupům a novým technologiím se výrazně zmenšily možnosti kontaminace fyzikálními, mikrobiologickými a chemickými činiteli a tím snížily možnost potencionálního zdravotního rizika spojeného s konzumací kontaminovaných produktů. Díky inovacím v procesu zrání a balení masa se podařilo vyvinout novou řadu výrobků. Jedná se o novou řadu produktů s garantovanou dobou zrání balené ve skin balení (nový druh vakuového balení, který společnost Zeman maso uzeniny, a.s. u svých produktů doposud nevyužívala). Inovativní postupy vedly ke zlepšení kvality u masa masných polotvarů balených do ochranné atmosféry. Díky projektu se také zlepšil systém dosledovatelnosti finálních výrobků, surovin a obalů.
Celkové výdaje na projekt (Kč): 164 915 465
Požadovaná dotace z PRV (Kč): 75 000 000
Schválená dotace (Kč): 75 000 000
Schválená dotace (EUR):
Webové stránky projektu:
Odkaz na video:
Počet spolupracujících subjektů: 1
Místo realizace - kraj: Středočeský
Místo realizace - adresa: Jinecká 315, Příbram, 26101
Datum zveřejnění: 5.12.2017

Klíčová slova

  • maso
  • masné polotovary
  • vakuové balení
  • ochranná atmosféra
  • zrání masa
  • balení a skladování masa a masných polotovarů

Spolupracující subjekty - fyzické osoby

  • doc. Ing. Aleš Rajchl, Ph.D.

Fotografie