Detail veřejné zakázky


„Biocentrum Chrlice - realizace“

P12V00000241

„Biocentrum Chrlice - realizace“

20708/2012-MZE-13303

www.gemin.cz

Zadáno
 

Česká republika

Jihomoravský

Brno-město

Ministerstvo zemědělství

00020478

Sekce Ústřední pozemkový úřad

60052260
 

Otevřené řízení

Veřejná zakázka podlimitní

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Stavební práce

46 420 000 Kč (bez DPH)

Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce je realizace výstavby umělé vodní nádrže, dvou účelových polních cest Pv 39A, Pv 40A, přístupové cesty, plochy ozelenění. a dalších souvisejících prací. Výstavbou vodní nádrže budou zlepšeny ekologické a vodní poměry v krajině, polní cesty zabezpečí přístup k vodní nádrži a současně zpřístupní pozemky v dané lokalitě.