Detail veřejné zakázky


Zpracování projektové dokumentace „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa“

P11V00000531

Zpracování projektové dokumentace „Protierozní a protipovodňová opatření v k.ú. Hruška – I. etapa“

4VZ34518/2011-130760

www.gemin.cz

Ukončeno plnění smlouvy
 

Česká republika

Olomoucký

Prostějov

Ministerstvo zemědělství

00020478

Pozemkový úřad Prostějov

60052260
 

Zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva

Služby

875 600 Kč (bez DPH)

Předmětem plnění díla je vyhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (včetně vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, vlastníků pozemků a inženýrských sítí), která bude současně sloužit jako prováděcí dokumentace při realizaci stavby, podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, pro stavbu společných zařízení v katastrálním území Hruška