Detail veřejné zakázky


Realizace poldru "K Žamberku" v k.ú. Písečná u Žamberka

P11V00000444

Realizace poldru "K Žamberku" v k.ú. Písečná u Žamberka

spis. zn. 4VZ31467-2011/130752

www.gemin.cz

Zadáno
 

Česká republika

Pardubický

Ústí nad Orlicí

Ministerstvo zemědělství

00020478

Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí

60052260
 

Zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva

Stavební práce

5 295 000 Kč (bez DPH)

Realizace poldru s průtočnou tůní s trvalým nadržením a revitalizační opatření v západní části území (3 neprůtočné tůně hl. 1m, výsadby 30 ks) v lokalitě „K Žamberku“ v k.ú. Písečná u Žamberka. Objem retenč. prostoru 5400m3, délka koruny hráze 96,7m.