Detail veřejné zakázky


Vyhodnocení legislativních prostředí výkonu práva myslivosti v ČR, EU a v dalších zemích - popis trendů a zpracování doporučení

P11V00000340

Vyhodnocení legislativních prostředí výkonu práva myslivosti v ČR, EU a v dalších zemích - popis trendů a zpracování doporučení

93151/2011-MZE-16230

www.gemin.cz

Zrušeno
 

Česká republika

Ministerstvo zemědělství

00020478

60052260
 

Zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu

Výzva

Soutěž o návrh

Služby

291 000 Kč (bez DPH)

I.
Zpracování rámcového obsahu právních předpisů o myslivosti v evropských státech jejich srovnání s rámcovým obsahem právních předpisů o myslivosti v ČR. Součástí práce bude uvedení významu případných odchylností rámcového obsahu v právních předpisech evropských států oproti právním předpisům o myslivosti v ČR.
II.
Zpracování přehledu o výčtech zvěře, jejich dobách hájení, dobách lovu a způsobech lovu v právních předpisech o myslivosti evropských států a jejich posouzení s národní právní úpravou ČR. Součástí práce bude i posouzení důvodů, které vedly k případnému nezařazení některých živočichů do výčtů zvěře v právních předpisech o myslivosti evropských států oproti druhům živočichů považovaných v ČR za zvěř a přístup, jak se evropské státy vypořádávají s případnými problémy, které nemožnost jejich mysliveckého obhospodařování v daném státě přináší. Obsahem práce bude i právní rozbor právního postavení zvěře v evropských státech.
III.
Zpracování přehledu o obsahu pojmu „myslivost“ v právních předpisech o myslivosti evropských států a jejich posouzení s národní právní úpravou ČR. Součástí práce bude i posouzení důvodů, které vedly k zařazení určitého významu do obsahu pojmu „myslivost“ v právních předpisech o myslivosti evropských států oproti obsahu pojmu „myslivost“ tak, jak je upraven v zákoně o myslivosti v ČR.
IV.
Zpracování přehledu obsahu „práva myslivosti“ v právních předpisech o myslivosti evropských států a jejich posouzení s národní právní úpravou ČR. Součástí práce bude i posouzení důvodů, které vedly k zařazení určitého významu do obsahu „práva myslivosti“ v právních předpisech o myslivosti evropských států oproti obsahu „práva myslivosti“ tak, jak je upraveno v zákoně o myslivosti v ČR.