Detail veřejné zakázky


Vodní nádrž N5, k.ú. Prakšice

P11V00000243

Vodní nádrž N5, k.ú. Prakšice

89229

www.gemin.cz

Zadáno
 

Česká republika

Zlínský

Uherské Hradiště

Ministerstvo zemědělství

00020478

Pozemkový úřad Uherské Hradiště

60052260
 

Zjednodušené podlimitní řízení

Veřejná zakázka podlimitní

Výzva

Stavební práce

12 310 950 Kč (bez DPH)

Předmětem plnění je realizace stavby „Vodní nádrž N5 na Dobřínském potoce v lokalitě Nivy“ jako realizace prvku plánu společných zařízení KPÚ v k.ú. Prakšice dle projektové dokumentace zhotovené Ing. Tomášem Horkým, Terra projekt, Modrá 154, v červenci 2009, a v souladu s požadavky dotčených organizací a orgánů státní správy a technickými normami a předpisy platnými v době realizace díla, vč. vytyčení pozemku před stavbou, zaměření stavby, geometrického plánu a následné péče o zeleň. Členění stavby na stavební a inženýrské objekty: SO 01 Retenční nádrž - dolní, SO 02 Sedimentační nádrž - horní, SO 03 Ozelenění