Aplikace veřejné zakázky na eAGRI je certifikovaným profilem zadavatele.
Ministerstvo zemědělství průběžně zajišťuje shodu profilu zadavatele s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Soulad s uvedenými požadavky byl dle vyhlášky č. 9/2011 Sb. potvrzen i certifikátem ze dne 28.6.2013. Ve smyslu § 8 odst. 3 vyhlášky č. 133/2012 používá Ministerstvo zemědělství jako svůj profil zadavatele rovněž el. tržiště Gemin. [Zobrazit certifikát]

S účinnosti od 1.12.2014 došlo ke změně URL adresy profilu zadavatele Ministerstva zemědělství. Nový profil zadavatele je umístěn na adrese https://zakazky.eagri.cz/.

Přehled veřejných zakázek


Název VZ seřadit Stav seřadit Datum dodání nabídky seřadit  
 
Činnost strategického experta na posuzování akcí pro zařazení akcí do programu 129 260 Podpora prevence před povodněmi III Aktuální VZ 25.11.2014
Vyhodnocení účinnosti vápnění v imisních oblastech, včetně přípravy projektů chemické meliorace Zadané 6.10.2014
Hodnocení finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin Zadané 3.10.2014
Hodnocení finančního zdraví a zhodnocení personální a majetkové propojenosti místních akčních skupin Zrušené zadavatelem 17.9.2014
Úspěšné projekty Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 Zrušené zadavatelem 16.9.2014
Šetření v zemědělských podnicích 2014 a návazné vyhodnocení provozu složišť tuhých statkových hnojiv Aktuální VZ 12.9.2014
Zajištění monitoringu a hodnocení 3. akčního programu podle požadavků směrnice Rady 91/676/EHS v roce 2014, podpora zemědělské veřejnosti v rámci implementace 3. akčního programu, příprava podkladů pro přípravu 4. akčního programu a zpracování zprávy a př Aktuální VZ 12.9.2014
Sledování stavu zátěže zemědělských půd a povrchových vod rizikovými látkami s vazbou na potravní řetězec v roce 2014 Zadané 11.9.2014
Zajištění Lesní ochranné služby v letech 2014 - 2017 Zadané 27.8.2014
Prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích, městských a vinařských slavnostech Zadané 26.8.2014
Zobrazit po
10 20 50
  1 2 3 4 5  ...   
Celkem záznamů: 2603