Detail veřejné zakázky


Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky

P14V00000300

Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky

1SA16702/2014-13310

www.gemin.cz

Zadáno
 

Česká republika

Ministerstvo zemědělství

00020478

60052260
 

Jednací řízení bez uveřejnění

Veřejná zakázka nadlimitní

Výzva

Služby

28 000 000 Kč (bez DPH)

Předmětem veřejné zakázky „Registry MZe – Požadavky společné zemědělské politiky“ je zajištění technických úprav systému registrů Ministerstva zemědělství vyplývajících ze schválené Společné zemědělské politiky EU a jejího následného převedení do národní legislativy ČR. Administrace dotací v rámci resortu zemědělství je jedním z jeho nejdůležitějších úkolů a jakékoliv selhání by mohlo ohrozit tok prostředků ze zdrojů EU do ekonomiky České republiky. Objem prostředků přesahuje 30 miliard Kč ročně a je zásadním zdrojem pro financování zemědělské prvovýroby v některých oblastech.