Vyhledávání v registru přípravků Product Search


Kritéria vyhledávání:
  • Mimořádná rostl. opatření: Ano
Počet nalezených záznamů: 10
[Nové hledáníBack]   [Zrušit filtryRemove filters]   [Export do exceluExport into the excel table]
Obchodní název Product Name seřadit Evid. č. Reg. Number seřadit Držitel povolení Authorisation Holder seřadit BF Field of Use seřadit Název účinné látky Active Substance seřadit Konec platnosti rozhodnutí Product Expiry Date seřadit Ukončení uvádění na trh Sale and Distribution of Existing Stocks seřadit Ukončení používání Disposal, Storage and Use of Existing Stocks seřadit Aktuální stav rozhodnutí Current Status of Approval seřadit Pozn. Remark  
Gobi 4814-2 Sharda Cropchem Limited H Chizalofop-P-ethyl (Quizalofop-P-ethyl) 30.11.2024 30.11.2024 30.11.2024 Platné rozhodnutí  5 7 Otevřít detail
GraFoP 4814-4 Sharda Cropchem Limited H Chizalofop-P-ethyl (Quizalofop-P-ethyl) 30.11.2024 30.11.2024 30.11.2024 Platné rozhodnutí  5 7 Otevřít detail
MaisTer power 4920-1 Bayer S.A.S. H Foramsulfuron (Foramsulfuron), Jodosulfuron (Iodosulfuron), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 30.09.2024 30.09.2024 30.09.2024 Platné rozhodnutí  5 7 Otevřít detail
Pendifin 400 SC 5541-0 Finchimica S.p.A. H Pendimethalin (Pendimethalin) 16.02.2024 16.08.2024 16.08.2025 Do spotřebování zásob  1 5 7 Otevřít detail
Pendifin 400 SC 5541-0 Finchimica S.p.A. H Pendimethalin (Pendimethalin) 30.11.2024 30.11.2024 30.11.2024 Platné rozhodnutí  5 7 Otevřít detail
Pendimex 330 EC 5024-0D/1 AgriStar - agrochemicals s.r.o. H Pendimethalin (Pendimethalin) 30.11.2024 30.11.2024 30.11.2024 Platné rozhodnutí  2 5 7 Otevřít detail
Poleci 4804-0 Sharda Cropchem Limited I Deltamethrin (Deltamethrin) 31.10.2024 31.10.2024 31.10.2024 Platné rozhodnutí  5 Otevřít detail
Quick 5 EC 4814-0 Sharda Cropchem Limited H Chizalofop-P-ethyl (Quizalofop-P-ethyl) 30.11.2024 30.11.2024 30.11.2024 Platné rozhodnutí  5 7 Otevřít detail
Sharpen 33 EC 5024-0 Sharda Cropchem Limited H Pendimethalin (Pendimethalin) 30.11.2024 30.11.2024 30.11.2024 Platné rozhodnutí  5 7 Otevřít detail
Xara 5319-1 Sharda Cropchem Limited RR Trinexapak-ethyl (Trinexapac-ethyl) 15.12.2025 15.12.2025 15.12.2025 Platné rozhodnutí  5 7 Otevřít detail
Zobrazit po
50 100 200
  1   
Celkem záznamů: 10

Vysvětlivky:
1 Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.
2 Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.
3 U přípravku probíhá řízení o prodloužení platnosti příslušného osvědčení nebo rozhodnutí na základě žádosti podané v zákonné lhůtě. Dosavadní osvědčení nebo rozhodnutí zůstává v platnosti až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
5 Pro specifickou šarži balení přípravku nebo určitou plodinu bylo vydáno úřední opatření nebo mimořádné rostlinolékařské opatření. Upřesňující informace jsou v detailu přípravku na záložce dodatečné informace.
6 Je k dispozici etiketa od výrobce/distributora. Za obsah etiket odpovídají výrobci/distributoři. ÚKZÚZ pouze umožňuje vzdálený přístup k těmto etiketám a neodpovídá za jejich obsah.
7 Určeno k použití pouze profesionálním uživatelem..
8 Změna statusu pomocného prostředku - viz dodatečné informace.
9 Přípravek má víc obchodních jmen.
10 Přípravek je registrován jako další obchodní jméno k jinému přípravku. Primární přípravek je vidět v detailu rozhodnutí po klinutí na obchodní název.
Explanatory notes:
1 The period of grace for use of existing stocks is granted.
2 The parallel import of the product is permitted.
3 The product is in the proces of the prolongation of the authorisation.
5 The official measure or the emergency phytosanitary measure was issued for a specific package with the specific batch number of formulation or for the specific crop.
6 The product label is electronically available.
7 The product can be used only by professional users.
8 The legal status of the auxilliary product was changed.