Vyhledávání v registru přípravků Product Search


Kritéria vyhledávání:
  • Ukončení používání - od: 29.05.2022
  • Ukončení používání - do: 29.05.2024
Počet nalezených záznamů: 1767
[Nové hledáníBack]   [Zrušit filtryRemove filters]   [Export do exceluExport into the excel table]
Obchodní název Product Name seřadit Evid. č. Reg. Number seřadit Držitel povolení Authorisation Holder seřadit BF Field of Use seřadit Název účinné látky Active Substance seřadit Konec platnosti rozhodnutí Product Expiry Date seřadit Ukončení uvádění na trh Sale and Distribution of Existing Stocks seřadit Ukončení používání Disposal, Storage and Use of Existing Stocks seřadit Aktuální stav rozhodnutí Current Status of Approval seřadit Pozn. Remark  
AA-SULPHUR 80 WG 4985-1 CIECH Sarzyna Spólka Akcyjna F Síra (Sulphur) 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
ABAM 3978-6D/8 CMI Limited I Abamektin (Abamectin) 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 Platné rozhodnutí  2 Otevřít detail
Abamectin-Q 18 EC 3978-6D/9 Q-CHEM NV I Abamektin (Abamectin) 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 Platné rozhodnutí  2 Otevřít detail
Accord WG 4649-0D/2 AUVERONE s.r.o. F Folpet (Folpet), Iprovalikarb (Iprovalicarb) 31.07.2023 31.07.2023 31.07.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Accurate Delta 4828-2 Nufarm GmbH and Co KG H Diflufenikan (Diflufenican), Metsulfuron-methyl (Metsulfuron-methyl) 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Accurate Extra 5233-1 Nufarm GmbH and Co KG H Metsulfuron-methyl (Metsulfuron-methyl), Thifensulfuron-methyl (Thifensulfuron-methyl) 31.03.2024 31.03.2024 31.03.2024 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Aceptir 200 SE 5385-1 INNVIGO Sp. z o.o. I Acetamiprid (Acetamiprid) 21.04.2022 21.10.2022 21.10.2023 Do spotřebování zásob  1 7 Otevřít detail
Acloman 4475-0D/16 BECESANE s.r.o. H Klomazon (Clomazone) 31.10.2023 31.10.2023 31.10.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Acramite 480 SC 4639-1 UPL Holdings Coöperatief U.A. AK Bifenazát (Bifenazate) 04.08.2022 04.02.2023 04.02.2024 Do spotřebování zásob  1 7 Otevřít detail
Acrisio 5627-1 BASF SE F Metrafenon (Metrafenone) 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Actara 25 WG 4476-0 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský I Thiamethoxam (Thiamethoxam) 16.07.2023 16.07.2023 16.07.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Actellic Smoke Generator No. 20 5115-0 Octavius Hunt Limited I Pirimifos-methyl (Pirimiphos-methyl) 26.05.2023 26.05.2023 26.05.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Actellic 50 EC 3166-5 Syngenta Limited I Pirimifos-methyl (Pirimiphos-methyl) 31.07.2023 31.07.2023 31.07.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Adaptic 1723-0C Agrovista UK Ltd. AJ Polyakrylamid (Polyacrylamid), Síran amonný (Ammonium sulfate) 29.03.2021 29.09.2021 29.09.2022 Platnost přípravku ukončena  
ADDITION 4894-0 Adama CZ s.r.o. H Diflufenikan (Diflufenican), Pendimethalin (Pendimethalin) 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Adengo 4699-1D/3 S-Profit Opava s.r.o. H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 4699-1D/4 ARGO HANÁ, a.s. H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 4699-1V WEIGL, spol. s r.o. H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 4699-1 Bayer AG H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Adengo 315 SC 4699-0V Franciszek Józef Lampa H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 315 SC 4699-0V Stanislav Hajný H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 315 SC 4699-1V Marceli Frantiszek Antonin H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 315 SC 4699-1V Bronislaw Eugeniusz Michniewicz H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 315 SC 4699-1V Martin Chyla H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 315 SC 4699-1V Roman Vykydal H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 315 SC 4699-1V AGRO - LAJKA s.r.o. H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Adengo 315 SC 4699-1V FARMA VENDOLSKÝ s.r.o. H Isoxaflutol (Isoxaflutole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 01.08.2023 01.08.2023 01.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
ADETO 5427-1 Sharda Cropchem Limited H Flufenacet (Flufenacet) 31.10.2023 31.10.2023 31.10.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Adjuvinn 1758-1C FINSTAR, s.r.o. AJ Alkoxylovaný alkohol (Alkoxylated alcohol) 21.02.2024 21.02.2024 21.02.2024 Platné rozhodnutí Otevřít detail
Afrasa Triple WG 5387-0 Industrias Afrasa S.A. F Cymoxanil (Cymoxanil), Folpet (Folpet), Fosetyl (Fosetyl) 31.07.2023 31.07.2023 31.07.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Afrodyta 250 SC 5782-0 Pestila Spólka z ograniczona odpowiedzialnościa F Azoxystrobin (Azoxystrobin) 09.04.2022 09.10.2022 09.10.2023 Do spotřebování zásob  1 7 Otevřít detail
Agility 4816-0 Nufarm GmbH and Co KG H Diflufenikan (Diflufenican), Chlortoluron (Chlorotoluron) 31.10.2023 31.10.2023 31.10.2023 Platné rozhodnutí Otevřít detail
AGN Ekstrem 5152-3 Sharda Cropchem Limited F Azoxystrobin (Azoxystrobin), Cyprokonazol (Cyproconazole) 20.08.2021 04.02.2022 04.02.2023 Platnost přípravku ukončena  
Agora Duo 4656-2 Bayer AG F Prothiokonazol (Prothioconazole), Trifloxystrobin (Trifloxystrobin) 31.07.2023 31.07.2023 31.07.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Agri CCC - 750 SL 1303-4D/1 AgriStar - agrochemicals s.r.o. RR Chlormekvát (Chlormequat) 30.11.2023 30.11.2023 30.11.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Agri CCC - 750 SL 1303-4D/2 AgriStar - agrochemicals s.r.o. RR Chlormekvát (Chlormequat) 30.11.2023 30.11.2023 30.11.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Agri MCPA 750 5465-0D/1 AgriStar - agrochemicals s.r.o. H MCPA (MCPA) 31.10.2023 31.10.2023 31.10.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
AgriMitron 700 SC 4347-3D/4 AgriStar - agrochemicals s.r.o. H Metamitron (Metamitron) 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
AgriMitron 700 SC 4347-3D/20 AgriStar - agrochemicals s.r.o. H Metamitron (Metamitron) 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
AgriMitron 700 SC 4593-0D/5 AgriStar - agrochemicals s.r.o. H Metamitron (Metamitron) 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 Platné rozhodnutí  2 Otevřít detail
Agrizole 5803-1 GLOBACHEM nv. F Difenokonazol (Difenoconazole) 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Agrizole XL 5852-7 GLOBACHEM nv. F Difenokonazol (Difenoconazole) 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Agro - Metamitron 4717-4 UPL Holdings Coöperatief U.A. H Metamitron (Metamitron) 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Agro - Prochloraz 450 EC 4383-2D/18 AGROSALES s.r.o. F Prochloraz (Prochloraz) 01.03.2022 01.09.2022 30.06.2023 Do spotřebování zásob  1 2 7 Otevřít detail
Agroklasik Green 5428-0 AGROFERT, a.s. H Glyfosát (Glyphosate) 15.12.2023 15.12.2023 15.12.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
Agroklasik 360 TF 5524-0 AGROFERT, a.s. H Glyfosát (Glyphosate) 02.12.2021 02.06.2022 02.06.2023 Do spotřebování zásob  1 7 Otevřít detail
Agroklasik 360 TF 5524-0 AGROFERT, a.s. H Glyfosát (Glyphosate) 15.12.2023 15.12.2023 15.12.2023 Platné rozhodnutí  7 Otevřít detail
AGRO-Metamitron 700 4347-3D/14 AGROPROGRES Kateřinky s. r. o. H Metamitron (Metamitron) 15.04.2022 15.04.2022 31.08.2022 Platnost přípravku ukončena  
Agrosales - Dimoscalid 4606-0D/3 AGROSALES s.r.o. F Boskalid (Boscalid (formerly nicobifen)), Dimoxystrobin (Dimoxystrobin) 31.08.2023 31.08.2023 31.08.2023 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Agrosales - Fluazinam 4044-4D/1 AGROSALES s.r.o. F Fluazinam (Fluazinam) 28.02.2024 28.02.2024 28.02.2024 Platné rozhodnutí  2 7 Otevřít detail
Zobrazit po
50 100 200
  1 2 3 4 5  ...   
Celkem záznamů: 1767

Vysvětlivky:
1 Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.
2 Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.
3 U přípravku probíhá řízení o prodloužení platnosti příslušného osvědčení nebo rozhodnutí na základě žádosti podané v zákonné lhůtě. Dosavadní osvědčení nebo rozhodnutí zůstává v platnosti až do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení jeho platnosti.
4 U přípravku bylo vydáno úřední opatření podle § 75 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) nebo mimořádné rostlinolékařské opatření podle § 76 zákona za účelem omezení nebo zákazu uvádění na trh a/nebo používání.
5 Pro specifickou šarži balení přípravku nebo určitou plodinu bylo vydáno úřední opatření nebo mimořádné rostlinolékařské opatření. Upřesňující informace jsou v detailu přípravku na záložce dodatečné informace.
6 Je k dispozici etiketa od výrobce/distributora. Za obsah etiket odpovídají výrobci/distributoři. ÚKZÚZ pouze umožňuje vzdálený přístup k těmto etiketám a neodpovídá za jejich obsah.
7 Přípravek povolený k použití pouze profesionálním uživatelem dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.
8 Změna statusu pomocného prostředku - viz dodatečné informace.
Explanatory notes:
1 The period of grace for use of existing stocks is granted.
2 The parallel import of the product is permitted.
3 The product is in the proces of the prolongation of the authorisation.
4 The marketing of the product or use of the product is restricted or prohibitted by the official measure or the emergency phytosanitary measure.
5 The official measure or the emergency phytosanitary measure was issued for a specific package with the specific batch number of formulation or for the specific crop.
6 The product label is electronically available.
7 The product can be used only by professional users.
8 The legal status of the auxilliary product was changed.