Tisk registru


Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský vydává Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský jako každý rok plní vydáním Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin prostřednictvím Věstníku svoji zákonnou povinnost (§ 39 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění), informovat veřejnost o přípravcích na ochranu rostlin a dalších prostředcích, které jsou povoleny v České republice a mohou tedy být uváděny na trh a používány.

Elektronická verze Věstníku
Elektronická verze Věstníku je pravidelně aktualizována ve čtvrtletních intervalech. Datum aktualizace bude uveřejněn na titulní stránce Věstníku. Elektronickou verzi Věstníku je možné zdarma stáhnout ve formátu pdf v záložce „Elektronická verze“.