AA-SULPHUR 80 WG (4985-1)


39196

AA-SULPHUR 80 WG  (Id obchodního názvu: 18325) (Product name Id: 18325)

4985-1

CIECH Sarzyna Spólka Akcyjna

Standardní povolení

Platné rozhodnutí
 

Síra (Sulphur) 800 g/kg (SkupinyGroups: inorganic)

Fungicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

12.09.2023

31.12.2024

31.12.2024

31.12.2024
 

Ano

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.