Account (5921-0)


38794

Account  (Id obchodního názvu: 19383) (Product name Id: 19383)

5921-0

Sharda Cropchem Limited

Standardní povolení

Platné rozhodnutí
 

Deltamethrin (Deltamethrin) 6 g/l (SkupinyGroups: Pyrethroids, Pyrethrins)

Insekticid

Kapalina pro aplikaci ve velmi nízkých objemech (ULV)

Velkobalení
 

20.06.2023

31.10.2024

31.10.2024

31.10.2024
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ne

Ne

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.