Aceptir 200 SE (5385-1)


38517

Aceptir 200 SE  (Id obchodního názvu: 17810) (Product name Id: 17810)

5385-1

INNVIGO Sp. z o.o.

Standardní povolení

Platné rozhodnutí
 

Acetamiprid (Acetamiprid) 200 g/l (SkupinyGroups: Neonicotinoids)

Insekticid

Suspo emulse

Velkobalení
 

29.04.2023

28.02.2034

28.02.2034

28.02.2034
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.