Actara 25 WG (4476-0)


38475

Actara 25 WG  (Id obchodního názvu: 1950) (Product name Id: 1950)

4476-0

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Mimořádné stavy v ochraně rostlin

Platné rozhodnutí
 

Thiamethoxam (Thiamethoxam) 250 g/kg (SkupinyGroups: Neonicotinoids)

Insekticid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

20.04.2023

16.07.2023

16.07.2023

16.07.2023
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.