Acetguard (4053-10)


38465

Acetguard  (Id obchodního názvu: 18113) (Product name Id: 18113)

4053-10

Nisso Chemical Europe GmbH

Standardní povolení

Platné rozhodnutí
 

Acetamiprid (Acetamiprid) 200 g/kg (SkupinyGroups: Neonicotinoids)

Insekticid

Ve vodě rozpustný prášek

Velkobalení
 

21.04.2023

30.04.2025

30.04.2025

30.04.2025
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.