Acramite 480 SC (4639-1)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

37496

Acramite 480 SC  (Id obchodního názvu: 11285) (Product name Id: 11285)

4639-1

UPL Holdings Coöperatief U.A.

Standardní povolení

Do spotřebování zásob
 

Bifenazát (Bifenazate) 480 g/l

Akaricid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

04.08.2022

04.08.2022

04.02.2023

04.02.2024
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.