Abilis Ultra (3975-12)


37401

Abilis Ultra  (Id obchodního názvu: 16175) (Product name Id: 16175)

3975-12

Bayer AG

Standardní povolení

Platné rozhodnutí
 

Tebukonazol (Tebuconazole) 250 g/l (SkupinyGroups: triazoles)

Fungicid

Emulze typu olej ve vodě

Velkobalení
 

09.07.2022

31.08.2024

31.08.2024

31.08.2024
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.