Ekol (1636-4C)


36594

Ekol  (Id obchodního názvu: 397) (Product name Id: 397)

1636-4C

PROXIM s.r.o.

Národní povolení

Platné rozhodnutí
 

Olej řepkový, oxidovaný (rape oil, oxidized) 90 % hm.

Podpora zdravotního stavu

Emulgovatelný koncentrát

Velkobalení
 

28.12.2021

10.12.2031

10.12.2031

10.12.2031
 

Ano

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.