Actellic 50 EC (3166-5)


35729

Actellic 50 EC  (Id obchodního názvu: 6) (Product name Id: 6)

3166-5

Syngenta Limited

Standardní povolení

Platné rozhodnutí
 

Pirimifos-methyl (Pirimiphos-methyl) 500 g/l (SkupinyGroups: Oxazolidinedione, Pyrimidindione, Other, Organophosphates)

Insekticid

Emulgovatelný koncentrát

Velkobalení
 

2.6.2021

31.7.2023

31.7.2023

31.7.2023
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ne

Ne

Ne
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.