Acrobat MZ WG (4497-1)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

35362

Acrobat MZ WG  (Id obchodního názvu: 10029) (Product name Id: 10029)

4497-1

BASF SE

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Dimethomorf (Dimethomorph) 90 g/kg (SkupinyGroups: cinnamic acid amides), Mankozeb (Mancozeb) 600 g/kg (SkupinyGroups: dithio-carbamatesand relatives)

Fungicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Malobalení
 

4.7.2021

4.7.2021

4.1.2022

4.1.2022
 

Ne

Ne

Ne

Neprofesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.