Accent 75 WG (4596-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

35138

Accent 75 WG  (Id obchodního názvu: 10322) (Product name Id: 10322)

4596-0

DuPont CZ s.r.o.

Standardní povolení

Do spotřebování zásob
 

Nikosulfuron (Nicosulfuron) 750 g/kg (SkupinyGroups: Sulfonylurea)

Herbicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

19.12.2020

11.11.2021

11.05.2022

11.05.2023
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.