Akord (5730-3)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

35043

Akord  (Id obchodního názvu: 16059) (Product name Id: 16059)

5730-3

Sharda Cropchem Limited

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Prothiokonazol (Prothioconazole) 250 g/l (SkupinyGroups: triazolinthiones)

Fungicid

Emulgovatelný koncentrát

Velkobalení
 

14.12.2020

21.4.2021

21.10.2021

21.10.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.