Adentis (5332-1)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

34828

Adentis  (Id obchodního názvu: 18494) (Product name Id: 18494)

5332-1

Zenith Crop Sciences Bulgaria Ltd

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Tribenuron-methyl (Tribenuron-methyl) 750 g/kg (SkupinyGroups: Sulfonylurea)

Herbicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

28.10.2020

24.7.2021

24.1.2022

24.1.2023
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.