Accurate Extra (5233-1)


34455

Accurate Extra  (Id obchodního názvu: 17383) (Product name Id: 17383)

5233-1

Nufarm GmbH and Co KG

Standardní registrace

Platné rozhodnutí
 

Metsulfuron-methyl (Metsulfuron-methyl) 70 g/kg (SkupinyGroups: Sulfonylurea), Thifensulfuron-methyl (Thifensulfuron-methyl) 680 g/kg (SkupinyGroups: Sulfonylurea)

Herbicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

30.6.2020

31.3.2023

31.3.2023

31.3.2023
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.