Adengo (4699-1)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

34408

Adengo  (Id obchodního názvu: 15465) (Product name Id: 15465)

4699-1

Bayer AG

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Isoxaflutol (Isoxaflutole) 225 g/l (SkupinyGroups: Isoxazole), Thienkarbazon (Thiencarbazone) 86,77 g/l

Herbicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

27.6.2020

10.10.2020

10.4.2021

10.4.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.