Amblyseius cucumeris (4432-1B)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

34061

Amblyseius cucumeris  (Id obchodního názvu: 1700) (Product name Id: 1700)

4432-1B

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

Národní registrace

Do spotřebování zásob
 

Amblyseius cucumeris (Amblyseius cucumeris) - ks/bal.

Bioagens - predátor

Piliny

Velkobalení
 

11.3.2020

9.4.2021

9.10.2021

9.10.2022
 

Ano

Ne

Ne

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.