Actara 25 WG (4476-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

34009

Actara 25 WG  (Id obchodního názvu: 1950) (Product name Id: 1950)

4476-0

Syngenta Crop Protection AG

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Thiamethoxam (Thiamethoxam) 250 g/kg (SkupinyGroups: Neonicotinoids)

Insekticid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

27.2.2020

27.2.2020

11.8.2020

11.8.2021
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.