Agrosales - Dimoscalid (4606-0D/3)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

33821

Agrosales - Dimoscalid  (Id obchodního názvu: 16619) (Product name Id: 16619)

4606-0D/3

025533-00

Pictor

Cantus Gold (Německo)

AGROSALES s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Boskalid (Boscalid (formerly nicobifen)) 200 g/l (SkupinyGroups: pyridine-carboxamides), Dimoxystrobin (Dimoxystrobin) 200 g/l (SkupinyGroups: oximino-acetamides)

Fungicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

24.12.2019

31.1.2022

31.1.2022

31.1.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.