Altiplano DAMtec (5056-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

33478

Altiplano DAMtec  (Id obchodního názvu: 16929) (Product name Id: 16929)

5056-0

FMC CHEMICAL

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Klomazon (Clomazone) 35 g/kg (SkupinyGroups: Isoxazolidinone), Napropamid (Napropamide) 400 g/kg (SkupinyGroups: Acetamide)

Herbicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

23.10.2019

1.2.2021

1.8.2021

1.8.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.