Agrosales - zetacypermethrin (3968-1D/6)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.
- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

33284

Agrosales - zetacypermethrin  (Id obchodního názvu: 16586) (Product name Id: 16586)

3968-1D/6

004222-00

Fury 10 EW

Fury 10 EW (Německo)

AGROSALES s.r.o.

Standardní registrace

Do spotřebování zásob

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Zeta-cypermethrin (Zeta-cypermethrin) 100 g/l (SkupinyGroups: Pyrethroids, Pyrethrins)

Insekticid

Emulze typu olej ve vodě

Velkobalení
 

12.9.2019

30.11.2020

30.5.2021

30.5.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ne

Ne

Ne
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.