Acramite 480 SC (4639-0)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

32797

Acramite 480 SC  (Id obchodního názvu: 11285) (Product name Id: 11285)

4639-0

Arysta LifeScience Great Britain Ltd.

Standardní povolení

Do spotřebování zásob
 

Bifenazát (Bifenazate) 480 g/l

Akaricid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

14.06.2019

31.05.2021

30.11.2021

30.11.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.