Aceptir 200 SE (5385-1)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

32411

Aceptir 200 SE  (Id obchodního názvu: 17810) (Product name Id: 17810)

5385-1

INNVIGO Sp. z o.o.

Standardní povolení

Do spotřebování zásob
 

Acetamiprid (Acetamiprid) 200 g/l (SkupinyGroups: Neonicotinoids)

Insekticid

Suspo emulse

Velkobalení
 

28.03.2019

21.04.2022

21.10.2022

21.10.2023
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.