Affix (5220-1)


- Skončila platnost povolení, ale zásoby lze spotřebovat.

32064

Affix  (Id obchodního názvu: 18790) (Product name Id: 18790)

5220-1

UPL Europe Ltd.

Standardní registrace

Do spotřebování zásob
 

Azoxystrobin (Azoxystrobin) 250 g/l (SkupinyGroups: methoxy-acrylates)

Fungicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

31.1.2019

15.2.2021

15.8.2021

15.8.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.