Abamectin-Q 18 EC (3978-6D/9)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

31076

Abamectin-Q 18 EC  (Id obchodního názvu: 18534) (Product name Id: 18534)

3978-6D/9

8511P/B

Vertimec 1.8 EC

Vertimec (Belgie)

Q-CHEM NV

Standardní povolení

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Abamektin (Abamectin) 18 g/l (SkupinyGroups: Avermectins, Milbemycins)

Insekticid

Emulgovatelný koncentrát

Velkobalení
 

14.05.2018

30.04.2024

30.10.2024

30.10.2025
 

Ne

Ne

Ne

Bez omezení
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.