Aminogall II (4722-0D/4)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

30564

Aminogall II  (Id obchodního názvu: 17706) (Product name Id: 17706)

4722-0D/4

R-87/2010

Galera Podzim

Navigator 360 SL (Polsko)

AUVERONE s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Aminopyralid (Aminopyralid) 40 g/l, Klopyralid (Clopyralid) 240 g/l (SkupinyGroups: Pyridine carboxylic acid), Pikloram (Picloram) 80 g/l (SkupinyGroups: Pyridine carboxylic acid)

Herbicid

Rozpustný koncentrát

Velkobalení
 

23.10.2017

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.