Acrobat Plus WG (4497-0V)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

30174

Acrobat Plus WG  (Id obchodního názvu: 16308) (Product name Id: 16308)

4497-0V

2668

Acrobat MZ WG

Acrobat Plus WG (Rakousko)

Miroslav Minařík

Standardní povolení

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro vlastní potřebu
 

Dimethomorf (Dimethomorph) 90 g/kg (SkupinyGroups: cinnamic acid amides), Mankozeb (Mancozeb) 600 g/kg (SkupinyGroups: dithio-carbamatesand relatives)

Fungicid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

16.6.2017

31.1.2022

31.1.2022

31.1.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.