Agrosales - Klopik (4482-0D/13)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

26725

Agrosales - Klopik  (Id obchodního názvu: 16602) (Product name Id: 16602)

4482-0D/13

M11961

Galera

Galera (Velká Británie)

AGROSALES s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Klopyralid (Clopyralid) 267 g/l (SkupinyGroups: Pyridine carboxylic acid), Pikloram (Picloram) 67 g/l (SkupinyGroups: Pyridine carboxylic acid)

Herbicid

Rozpustný koncentrát

Velkobalení
 

11.10.2014

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2021
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.