Agrosales - Síra 80 (4098-0D/9)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

26455

Agrosales - Síra 80  (Id obchodního názvu: 16605) (Product name Id: 16605)

4098-0D/9

396/0

Kumulus WG

Kumulus WG (Rakousko)

AGROSALES s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Síra (Sulphur) 80 % (SkupinyGroups: inorganic)

Fungicid, Akaricid

Ve vodě dispergovatelné granule

Velkobalení
 

24.7.2014

31.12.2023

31.12.2023

31.12.2023
 

Ano

Ne

Ne

Neprofesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.