Agrosales - Fluazinam (4044-4D/1)


- Souběžný obchod podle článku 52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009.

25196

Agrosales - Fluazinam  (Id obchodního názvu: 16617) (Product name Id: 16617)

4044-4D/1

R-155/2009

Altima 500 SC

Altima 500 SC (Polsko)

AGROSALES s.r.o.

Standardní registrace

Platné rozhodnutí

Souběžný dovoz pro obchodní použití
 

Fluazinam (Fluazinam) 500 g/l (SkupinyGroups: 2,6-dinitro-anilines)

Fungicid

Suspenzní koncentrát

Velkobalení
 

22.5.2013

28.2.2022

28.2.2022

28.2.2022
 

Ne

Ne

Ne

Profesionální uživatel
 

 

Ano

Ano

Ano
Integrovaná produkce se řídí nařízením vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a je pouze doplňkem k použití na konkrétní plodinu a účel použití.