Veřejné exporty dat LPIS za celou ČR

Exporty dat LPIS za celou ČR v rámci plnění směrnice INSPIRE

(Platnost dat je vždy k 31.12. daného roku)

Díly půdních bloků (DPB)

Ekologicky významné prvky (EVP)

Evidence objektů podle hospodářství

Nápověda