Tisk Tisk   Zavřít Zavřít

Výpis údajů z certifikátu č. A 06242
Certifikát pro hospodářský subjekt podle čl. 29 ods.1 nařízení (ES) č.834/2007
Název a adresa podniku/subjektu Název, adresa a kód kontrolní organizace
ANTONÍN PAŘIL Biokont CZ, s.r.o.
Otinoves 238
798 61 Otinoves
Měřičkova 159/34
621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
IČ: 44161751 CZ-BIO-003
   
Certifikát byl vydán provozní jednotce:
---
Reg. číslo: 3102
Doba platnosti certifikátu: Datum kontroly: 23.04.2014
25.04.2014 - 30.06.2015 Datum a místo vydání: 25.04.2014Brno
Upozornění: Certifikát pozbyl platnosti datem předčasného zrušení 29.03.2015.
Důvod předčasného ukončení: Nahrazen certifikátem č. A 07904
Činnost: Ekologický zemědělec
Certifikované produkty/výrobky:
Kód CZ-CPA Název (označení) Statut *
01.11 Pšenice jarní PO
01.19 Seno (kromě PB 5904/1) BIO
01.19 Senáž (kromě PB 5904/1) BIO
01.45 Ovce, živé BIO
01.45 Střižní vlna potní ovcí BIO
01.45 Střižní vlna koz - mohér BIO
Certifikát byl vydán na základě čl. 29 ods.1 nařízení (ES) č.834/2007 a nařízení (ES) č. 889/2008. Uvedený hospodářský subjekt podrobil své činnosti kontrole a požadavky stanovené uvedenými nařízeními splňuje.

*Statut: BIO - produkce ekologického zemědělství; PO - produkce z přechodného období (nesmí být použita loga pro ekologické zemědělství)
 
Tento výpis byl vyhotoven dne 01.03.2024 z Registru ekologických podnikatelů, který vede Ministerstvo zemědělství (veřejná část registru je dostupná na adrese http://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO). Výpis má pouze informativní charakter a nenahrazuje osvědčení vydané příslušnou kontrolní organizací v listinné podobě.