Tisk Tisk   Zavřít Zavřít

Výpis údajů z certifikátu č. A 18759
Certifikát pro hospodářský subjekt podle čl. 29 ods.1 nařízení (ES) č.834/2007
Název a adresa podniku/subjektu Název, adresa a kód kontrolní organizace
FOXMALL s.r.o. Biokont CZ, s.r.o.
Sadová 1018/7
733 01 Karviná
Měřičkova 159/34
621 00 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
IČ: 06633528 CZ-BIO-003
   
Certifikát byl vydán provozní jednotce:
---
Reg. číslo: 4590
Doba platnosti certifikátu: Datum kontroly: 02.04.2019
10.04.2019 - 30.06.2020 Datum a místo vydání: 10.04.2019Brno
Upozornění: Certifikát pozbyl platnosti datem předčasného zrušení 19.02.2020.
Důvod předčasného ukončení: Nahrazen certifikátem č. A 21082
Činnost: Výrobce biopotravin
Certifikované produkty/výrobky:
Kód CZ-CPA Název (označení) Statut *
10.83 Matcha tea BIO
Činnost: Distributor - obchodník
Certifikované produkty/výrobky:
Kód CZ-CPA Název (označení) Statut *
10.8 Ostatní potravinářské výrobky BIO
10.83 BIO Matcha čaj BIO
10.83 BIO Káva BIO
Činnost: Dovozce ze 3. zemí
Certifikované produkty/výrobky:
Kód CZ-CPA Název (označení) Statut *
10.8 Ostatní potravinářské výrobky BIO
10.83 BIO Matcha čaj BIO
10.83 BIO Káva BIO
Certifikát byl vydán na základě čl. 29 ods.1 nařízení (ES) č.834/2007 a nařízení (ES) č. 889/2008. Uvedený hospodářský subjekt podrobil své činnosti kontrole a požadavky stanovené uvedenými nařízeními splňuje.

*Statut: BIO - produkce ekologického zemědělství; PO - produkce z přechodného období (nesmí být použita loga pro ekologické zemědělství)
 
Tento výpis byl vyhotoven dne 11.12.2023 z Registru ekologických podnikatelů, který vede Ministerstvo zemědělství (veřejná část registru je dostupná na adrese http://eagri.cz/public/app/eagriapp/EKO). Výpis má pouze informativní charakter a nenahrazuje osvědčení vydané příslušnou kontrolní organizací v listinné podobě.