Počty ekologických subjektů k 6.5.2021


Stav k:

Celkový počet ekologických subjektů 5893
Ekologické subjekty podle typu činnosti Počet
Ekologický zemědělec 4714
Výrobce biopotravin 894
  •  z toho: Faremní zpracovatel 227
Distributor 1084
  •  z toho: Dovozce ze 3. zemí 343
  •  z toho: Vývozce do 3. zemí 159
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 74
Výrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. materiálu 76
Ekologický chovatel včel 8
Ekologický chovatel ryb 14
Ekologický pěstitel hub 4
Ekol. sběrač volně rostoucích rostlin 23
Ostatní 10
Souběh vybraných činností Počet
Ekologický zemědělec, který je současně distributorem 148
Výrobce biopotravin, který je současně distributorem 411
Ekologický zemědělec, který je současně výrobcem biopotravin 384

Platnost dat k: 6.5.2021 6:00

Legenda:
Celkový počet ekologických subjektů – počet všech ekologických subjektů s jednou či více aktivními činnostmi
Ekologické subjekty podle typu činnosti – počty aktivních subjektů dle jednotlivých typů činností (jeden subjekt může mít více typů činností)
Ekologický zemědělec – zahrnuje také zemědělce v přechodném období
Faremní zpracovatel - výrobce biopotravin, který je současně ekologickým zemědělcem nebo pěstitelem hub nebo včelařem nebo chovatelem ryb