Počty ekologických subjektů k 21.10.2020


Stav k:

Celkový počet ekologických subjektů 5810
Ekologické subjekty podle typu činnosti Počet
Ekologický zemědělec 4665
Výrobce biopotravin 857
  •  z toho: Faremní zpracovatel 227
Distributor 1045
  •  z toho: Dovozce ze 3. zemí 320
  •  z toho: Vývozce do 3. zemí 156
Výrobce nebo dodavatel ekologických krmiv 66
Výrobce nebo dodavatel eko. rozmnož. materiálu 72
Ekologický chovatel včel 9
Ekologický chovatel ryb 15
Ekologický pěstitel hub 3
Ekol. sběrač volně rostoucích rostlin 23
Ostatní 10
Souběh vybraných činností Počet
Ekologický zemědělec, který je současně distributorem 143
Výrobce biopotravin, který je současně distributorem 389
Ekologický zemědělec, který je současně výrobcem biopotravin 367

Platnost dat k: 21.10.2020 6:00

Legenda:
Celkový počet ekologických subjektů – počet všech ekologických subjektů s jednou či více aktivními činnostmi
Ekologické subjekty podle typu činnosti – počty aktivních subjektů dle jednotlivých typů činností (jeden subjekt může mít více typů činností)
Ekologický zemědělec – zahrnuje také zemědělce v přechodném období
Faremní zpracovatel - výrobce biopotravin, který je současně ekologickým zemědělcem nebo pěstitelem hub nebo včelařem nebo chovatelem ryb