Struktura půdního fondu v EZ k 21.10.2020


Stav k:

Plochy podle kultur Výměra půdy v EZ (ha) Výměra půdy v PO (ha) Celkem
ha %
Orná půda (R) 72542,79 13848,08 86390,87 15,95
Úhor (U) 31,57 8,67 40,24 0,01
Travní porost (T) 423221,46 19394,99 442616,45 81,70
Tráva na orné (G) 4807,10 1603,55 6410,65 1,18
Vinice (V) 845,15 119,87 965,02 0,18
Chmelnice (C) 11,76 0 11,76 0,00
Ovocný sad (S) 3293,44 282,94 3576,38 0,66
Jiná trvalá kultura (J) 1361,39 175,87 1537,26 0,28
Jiná kultura (O) 106,69 30,92 137,61 0,03
Rybník (B) 2,11 0,98 3,09 0,00
Školka (K) 5,01 0 5,01 0,00
Zalesněná půda (L) 10,38 1,19 11,57 0,00
Porost RRD (D) 39,65 15,56 55,21 0,01
Mimoprodukční (M) 18,70 0,25 18,95 0,00
Celkem 506297,20 35482,87 541780,07 100,00

Platnost dat k: 21.10.2020 6:48

Poznámky:

  • Výměra půdy v EZ/PO je součet půdy evidované v LPIS. Nezahrnuje půdu evidovanou pouze podle Katastru nemovitostí.