AB Krásná s.r.o.


V REP jsou evidovány pouze certifikáty, které byly v platnosti k 1.1.2013, a certifikáty vydané později.
U certifikátů vydaných před 1.1.2013 mohou některé údaje v textovém výpisu chybět, k dispozici jsou naskenované certifikáty ve formátu PDF. Zobrazení/stažení PDF je možné v detailu certifikátu.

Datum 1.1.2006 ve sloupci 'Datum od' pro činnost EZ je fiktivní datum počátku činnosti, před tímto datem nebylo EZ registrováno.
Jiné činnosti než EZ jsou evidovány až od roku 2010.

Ekologická hospodářství v Integrovaném zemědělském registru
CZ 32076356
Zdroj: IZR
Název: AB Krásná
Adresa: KÚ: Čečkovice, obec: Bor, okres: Tachov, kraj: Plzeňský
Platnost provozovny (od - do): 19.05.2015 - ...
Přiřazení k subjektu (od - do): AB Krásná s.r.o. - 19.05.2015 - ...

Obor: Hospodářství chovatele

Činnost Platnost (od - do) Ekologie (od - do)
prasata 19.05.2015 - ...
skot 19.05.2015 - ... EZ - 25.05.2015 - ...
koňovití 19.05.2015 - ...
V přehledu jsou uvedena pouze aktuálně platná hospodářství a ekochovy.Ne
Legenda:
EZ - Certifikovaný režim EZ
PO - Přechodné období